Roghnaigh do chanúint
Naíonáin BheagaNaíonáin Mhóra Naíonáin MhóraNaíonáin Bheaga Rang a hAonNaíonáin Mhóra Rang a DóNaíonáin Mhóra Rang a Trí - SéNaíonáin Mhóra

Naíonáin Mhóra

Is gníomhaíochtaí taitneamhacha breise iad seo mar thaca leis na ceachtanna léitheoireachta a múineadh cheana féin sa seomra ranga. Dírítear sna gníomhaíochtaí seo ar aithint na bhfocal, agus ar chomhréir na habairte a dhaingniú.