Roghnaigh do chanúint
Naíonáin BheagaNaíonáin Mhóra Naíonáin MhóraNaíonáin Bheaga Rang a hAonNaíonáin Mhóra Rang a DóNaíonáin Mhóra

Fianáin

Cad é an rud é fianán?

Beidh fianáin in úsáid ar fhormhór na suíomh gréasáin a dtabharfaidh tú cuairt orthu leis an eispéireas úsáide a fheabhsú. Cuireann fianáin ar a chumas do shuíomh gréasáin 'cuimhne' a bheith aige ort, ar feadh do chuairte (le fianán seisiúin) nó faoi choinne athchuairteanna (le fianán seasmhach).

Faisnéis a íoslódáiltear ar do ríomhaire atá i bhfianán, faisnéis a stóráiltear ar thiomántán crua an ríomhaire. Ní shainaithneoidh fianáin ar bith dár gcuid thú; sonraí staitistiúla atá iontu. Ní shainaithníonn na sonraí staitistiúla sin sonraí pearsanta ar bith.

Seolann freastalaí gréasáin fianáin chuig brabhsálaí gréasáin, agus stórálann an brabhsálaí iad. Cuireann seo ar a chumas don fhreastalaí gréasáin an brabhsálaí gréasáin a shainaithint agus a rianú.

Seo thíos samplaí de dhóigheanna ar féidir le fianáin seirbhísí a fheabhsú duit:

  • aithníonn siad gur thug tú ainm úsáideora agus pasfhocal cheana féin sa dóigh nach mbeidh ort iad a thabhairt faoi choinne gach suíomh gréasáin a iarrfaidh tú;
  • cinntíonn siad nach gcaithfidh tú an fhaisnéis chéanna a thabhairt roinnt uaireanta le linn tasc amháin;
  • tugann siad deis ar shonraí gan ainm a anailísiú, an líon úsáideoirí atá ag dul isteach i seirbhís, mar shampla; agus
  • bíonn siad ina gcuidiú, de thoradh na hanailíse sin, le húsáid seirbhísí a bhfuil tóir orthu a dhéanamh níos fusa agus níos gasta.

Cad é atá istigh i bhfianán?

Is téacschomhad simplí a stóráiltear ar do ghléas é fianán. Tá faisnéis gan ainm ann, amhail aitheantóir uathúil agus ainm an tsuímh, agus digití agus uimhreacha

Cad é mar a úsáideann muid fianáin?

Úsáideann an suíomh gréasáin Séideán Sí fianáin áirithe, mar a dhéanann áiseanna agus seirbhísí áirithe a nascann an suíomh leo. Mar chuidiú le riachtanais ár n-úsáideoirí a shásamh, baineann muid úsáid as Google Analytics le faisnéis ar an dóigh a n-úsáideann daoine an suíomh gréasáin Séideán Sí a bhailiú.

Stórálann Google Analytics faisnéis faoi na leathanaigh a dtabharfaidh tú cuairt orthu, faoi cá fhad a fhanann tú ar an suíomh gréasáin, faoin dóigh ar tháinig tú ar an suíomh agus faoi na réada a mbrúnn tú orthu.

Ní thugann muid cead do Google faisnéis ar bith a bhaileoidh muid a úsáid ná a roinnt leis an tríú páirtí.