Roghnaigh do chanúint
Naíonáin BheagaNaíonáin Mhóra Naíonáin MhóraNaíonáin Bheaga Rang a hAonNaíonáin Mhóra Rang a DóNaíonáin Mhóra Rang a Trí - SéNaíonáin Mhóra
 • Do chéad fáilte go Séideán Sí

  Tagann an cúrsa leis an gcur chuige atá leagtha síos i gCuraclam na Bunscoile – Gaeilge . Tá sé bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach agus déantar comhtháthú ann ar na ceithre scil:

  éisteacht

  éisteacht

  labhairt

  labhairt

  léitheoireacht

  léitheoireacht

  scríbhneoireacht

  scríbhneoireacht

  Tá tuilleadh eolais faoin gclár anseo

  Naíonáin Bheaga Naíonáin Mhóra
 • Naíonáin Bheaga

  Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí idirghníomhacha seo tógáil ar an obair sa seomra ranga agus tá siad bunaithe ar shraith iomlán na leabhar léitheoireachta do naíonáin bheaga. Díríonn siad ar aithint focal, ar thuiscint agus ar fhorbairt stór focal.

  Cluiche Meaitseála

  Cluiche Meaitseála

  Caith do Léim

  Caith do Léim

  Cliceáil ar an bpictiúr

  Cliceáil ar an bpictiúr

  Tá tuilleadh le léamh anseo

 • Naíonáin Mhóra

  Is gníomhaíochtaí taitneamhacha breise iad seo mar thaca leis na ceachtanna léitheoireachta a múineadh cheana féin sa seomra ranga. Dírítear sna gníomhaíochtaí seo ar aithint na bhfocal, agus ar chomhréir na habairte a dhaingniú.

  Céim 1

  Céim 2

  Tá tuilleadh le léamh anseo

 1. Clár
 2. Naíonáin Bheaga
 3. Naíonáin Mhóra